Danh sách 3 CLB Việt Nam tham dự Cúp VTV Bình Điền 2018

912
Ảnh:Internet
  • Thông Tin Liên Việt Bank

– Chuyền hai:
1. Nguyễn Linh Chi (1990, 1m73) ©
2. Đoàn Thị Lâm Oanh (1998, 1m77)
– Phụ công:
3. Bùi Thị Ngà (1994, 1m86)
4. Trần Việt Hương (1998, 1m78)
5. Phạm Thị Hiền (1999, 1m72)
– Chủ công, đối chuyền
6.Nguyễn Thị Phương (1999,176 cm)
7. Trần Thu Trang (1989, 1m74)
8. Phạm Thị Hồng Nhung (1993, 1m78)
9. Nguyễn Thị Thanh Hương (1996, 1m73)
10. Phạm Thị Huệ (1997, 1m69)
11. Chu Thị Ngọc (1997, 1m77)
12. Phạm Thị Nguyệt Anh (1998, 1m74)
– Libero
13. Âu Hồng Nhung (1993, 1m72)
14. Lưu Thị Ly Ly (1998, 1m68)

  • VTV Bình Điền Long An

👉 Nhóm chuyền 2:
– Nguyễn Thị Hồng Đào (1994,174 cm)
– Võ Thị Kim Thoa (1998,172 cm)
👉 Nhóm chủ công/ đối chuyền:
– Trần Thị Thanh Thuý (1997,192 cm)
– Dương Thị Hên (1998,173 cm)
– Đặng Thị Kim Thanh (1999,177 cm)
– Nguyễn Thị Bích Trâm (1990,174 cm)
– Nguyễn Hoàng Ánh Ngọc (1994,175 cm)
– Huỳnh Thị Hồng Nhung (1994,180 cm)
👉 Nhóm phụ công:
– Nguyễn Thị Ngọc Hoa (1987 , 183 cm) ©
– Đinh Thị Trà Giang (1992 , 180 cm)
– Nguyễn Thị Trinh (1997, 181 cm)
– Trương Thuỵ Anh Phương (1999,180 cm)
👉 Nhóm libero:
– Nguyễn Thị Kim Liên (1993,158 cm)
– Nguyễn Khánh Đang (2000,160 cm)

Ảnh: Bóng chuyền Sài Gòn
  • Ngân hàng công thương Việt Nam

– Chuyền hai:
1. Nguyễn Thu Hoài (1998, 1m74)
2. Đinh Thị Huyền (1987, 1m68)
– Phụ công:
3. Lê Thanh Thúy (1995, 1m80)
4. Lưu Thị Huệ (1999, 1m85)
5. Phạm Thị Như Quỳnh (1998, 1m74)
6. Đỗ Thị Hiền (2000, 1m83)
– Chủ công, đối chuyền
7. Hoàng Minh Tâm (1991, 1m74)
8. Phạm Thị Thắm (1990, 1m71)
9. Trần Tú Linh (1999, 1m80)
10. Đinh Thị Thúy (1998, 1m76) ©
11. Hà Ngọc Diễm (1994, 1m77)
12. Võ Thị Vân Anh (2001, 1m80)
– Libero
13. Nguyễn Thị Ninh Anh (2000, 1m72)
14. Lê Thị Thanh Liên (1993, 1m55)

Ảnh:VTV