Danh sách đội tuyển nam USA & Italy tham dự World Championship 2018

646

Không giành được thứ hạng cao ở mùa giải 4 năm về trước , cả 2 đội USA và Italy năm nay quyết tâm làm lại để cải thiện vị trí của mình

DANH SÁCH ĐỘI USA

  • Setters: Micah Christenson, Kawika Shoji
  • Outside Hitters: Aaron Russell, Taylor Sander, Jake Langlois
  • Middle Blockers: Dave Smith, Dan McDonnell, Max Holt, Jeff Jendryk, Taylor Averill
  • Opposites: Matt Anderson, Ben Patch
  • Liberos: Erik Shoji, Dustin Watten

DANH SÁCH ĐỘI ITALY

  • Setters: Simone Simone Giannelli, Michele Baranowicz
  • Middle Blockers: Simone Anzani, Daniele Mazzone, Davide Candellaro, Enrico Cester
  • Outside Hitters: Filippo Lanza, Osmany Juantorena, Gabriele Maruotti, Luigi Randazzo
  • Opposites: Ivan Zaytsev, Gabriele Nelli
  • Liberos: Massimo Colaci, Salvatore Rossini