Kết quả ngày 1/11 Cúp Bóng chuyền PV Đạm Cà Mau 2018

574
Ảnh : Báo Đăk Nông

+ Thái Bình 0-3 Thông Tin (16:25,16:25,19:25)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Mikado Thái Bình – Thông tin LVPB#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ tư, 31 Tháng 10, 2018

+ Long An 0-3 Khánh Hòa (15:25,15:25,15:25)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Long An – Sanest Khánh Hòa#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ Năm, 1 Tháng 11, 2018

+ NHCT 0-3 Long An (27:29,20:25,18:25)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Công Thương – VTV Bình Điền#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ Năm, 1 Tháng 11, 2018

+ Thể Công 0-3 Ninh Bình (22:25,18:25,16:25)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Tràng An Ninh Bình – Thể Công#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ Năm, 1 Tháng 11, 2018