Kết quả ngày 31/10 Cúp Bóng chuyền Đạm Cà Mau 2018

497
Ảnh : Báo Đăk Nông

+ Thái Bình 2-3 NH Công Thương (24:26,25:19,27:25,13:25,13:15)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Mikado Thái Bình – Ngân Hàng Công Thương#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT

Người đăng: On Sports vào Thứ Ba, 30 Tháng 10, 2018

+ Long An 2-3 Ninh Bình (18:25,25:23,24:26,25:22,11:15)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Long An – Tràng An Ninh Bình#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ tư, 31 Tháng 10, 2018

+ Thể Công 0-3 Khánh Hòa (20:25,17:25,20:25)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018Thể Công – Sanest Khánh Hòa#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ tư, 31 Tháng 10, 2018

+ Long An 3-0 Thông Tin (25:18,25:22,25:22)

Cúp Bóng Chuyền Đạm Cà Mau 2018VTV Bình Điền – Thông tin LVPB#BĐTV #TTTV #TTTTHD #ONME #ONSPORT #BONGCHUYEN

Người đăng: On Sports vào Thứ tư, 31 Tháng 10, 2018