Video Week 2 Men Volleyball National League 2018 -Video FIVB

1168

Ở tuần thi đấu thứ 2 giải bóng chuyền 2018 FIVB Volleyball Men’s Nations League, các đội bóng sẽ chia 4 bảng và thi đấu 4 địa điểm Bulgaria, Brazil, Argentina, Poland.

+ Poland vs France

+ Australia v Russia

+ Japan v USA

+Bulgaria v Serbia

+ China v Germany

+Brasil vs Korea

+ Argentina v Iran

+ Argentina v Canada

+ Korea V Japan

+ Serbia v Australia

+ Poland v Germany

+ Brasil vs USA

+ Bulgaria vs Russia

+ France v China

+ Iran v Canada

(Updating )